Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh
Nhà xưởng
Hình ảnh Nhà xưởng sản xuất cọc , Công ty CP Bê tông Đức Thịnh tại xã Phong Phú, Huyên Bình Chánh, Tp.HCM